Svenska dikter 1, Från balladerna till Bellman - en antologi

Författare
(Sammanställd av Germund Michanek)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 2008 Sverige, Uppsala 183 sidor.
Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 2006 Sverige, Uppsala 183 sidor.
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2004 Sverige, Uppsala 183 sidor.
Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ. 1994 Sverige, Uppsala 183 sidor.
Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ. 1996 Sverige, Uppsala 183 sidor.
Litteraturvetenskapliga inst., Univ. 1979 Sverige, Uppsala 191 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan