Svenska dikter 1, Från balladerna till Bellman - en antologi

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litteraturvetenskapliga inst., Univ., HSC, Univ. 1982 Sverige, Uppsala, Uppsala 191 sidor.