Svenska dikter 2, Från Kellgren till Almqvist - en antologi

Författare
(Sammanställd av Germund Michanek)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 2005 Sverige, Uppsala 181 sidor.
Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ. 1996 Sverige, Uppsala 181 sidor.
Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Reprocentralen HSC 1994 Sverige, Uppsala, Uppsala 181 sidor.
Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ. 1990 Sverige, Uppsala 194 sidor.
Litteraturvetenskapliga inst., Univ. 1982 Sverige, Uppsala 194 sidor.
Litteraturvetenskapliga inst., Univ. 1979 Sverige, Uppsala 194 sidor.