Svenska dikter 3, Från Runeberg till Karlfeldt - en antologi

Författare
(Sammanställd av Germund Michanek)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 2005 Sverige, Uppsala 207 sidor.
Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Repro HSC 1996 Sverige, Uppsala, Uppsala 207 sidor.
Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ. 1993 Sverige, Uppsala 207 sidor.
Litteraturvetenskapliga inst., Univ. 1982 Sverige, Uppsala 224 sidor.
Litteraturvetenskapliga inst., Univ. 1979 Sverige, Uppsala 224 sidor.