Svenska elektrikerförbundets funktionärer

Författare
Sven Olof Quist
(Sven Olof Quist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska elektrikerförbundet, Fälth & Hässler 1999 Sverige, Stockholm, Värnamo 183 sidor. ill.