Svenska emigrationskommitténs betänkande - Suomenruotsalaisen siirtolaisuuskomitean mietintö

Författare
Finland
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Finland, Helsingfors 109 sidor. : tab. 951-46-4131-0
1980 Finland, Helsingfors 100 sidor.