Svenska emigrationskommittens delbetänkande

Författare
Finland
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 Finland, Helsingfors 32 sidor. : tab. + bilagor 951-46-3046-7