Svenska författare genom tiderna

Svenska författare genom tiderna är en kronologisk översikt över våra svenska författare. Boken innehåller korta historiska översikter, författarpresentationer och många litterära citat.

Författare
Sven-Gustaf Edqvist
(Sven-Gustaf Edqvist, Inga Söderblom.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Centraltr. 1998 Sverige, Stockholm, Borås 432 sidor. ill. 25 cm