Svenska fauvister? - en fallstudie av rumsgestaltningen efter splittringen av "De unga"

Författare
Per-Erik Strandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet 1995 Sverige, Stockholm 42 sidor