Svenska filmakademin 70 år - 1933-2003

Författare
Bengt Forslund
(Bengt Forslund, Gösta Werner)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2004 Sverige, S.l. 40 sidor. : ill.