Svenska fjällblommor

Författare
Torsten Lagerberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska turistföreningen 1952 Sverige, Stockholm 185 sidor., 200 pl.-s.
STF:s förlag 1940 Sverige, Stockholm 185 sidor., 200 pl.-S. : ill.
Svenska turistfören. 1931 Sverige, Stockholm 156 sidor., 184 pl.-s. : ill.