Svenska folksagor Bd 4

Författare
(Ill. av Einar Norelius.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gidlund 1981 Sverige, Stockholm 419 sidor. ill.