Svenska folksagor från skilda landskap

Författare
August Bondeson
(Samlade och berättade af August Bondeson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skoglund 1882 Sverige, Stockholm 318 sidor. 20 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan