Svenska fotbollhjältar

Författare
(Med bidrag av Glokar Well ... red. av Henry Eidmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordpress 1945 Sverige, Stockholm 189s Ill