Svenska frimärken

Författare
Ingrid Florén
(Förf.: Ingrid Florén, Svante Hedin.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. turistfören., Wiking 1981 Sverige, Stockholm, Södertälje 64 sidor. ill. 25 cm