Svenska gevärsfaktorier under 1700-talets mitt

Författare
Åke Meyerson
(Åke Meyerson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. Metallindustriarbetareförbundet 1937 Sverige, Stockholm s. 8-10 ill.