Svenska gods och gårdar D. 10, Uppsala län

Författare
(Under redaktion av Wald. von Sydow, Sten Björkman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska gods och gårdar 1938 Sverige, Uddevalla 1016 sidor. ill.