Svenska gods och gårdar D. 12, Norra Södermanland : Västerrekarne, Österrekarne, Villåttinge, Åkers och Selebo härader

Författare
(Under redaktion av Wald. von Sydow, Sten Björkman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska gods och gårdar 1938 Sverige, Uddevalla 653 sidor.