Svenska gods och gårdar D. 13, Sydvästra Södermanland : Jönåker, Rönö och Oppunda härader

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska gods och gårdar 1938 Sverige, Uddevalla 650 sidor.