Svenska gods och gårdar D. 14, Östra Södermanland : Färentuna, Svartlösa, Öknebo, Sotholm, Hölebo och Daga härader samt delar av Selebo härad

Författare
(Under redaktion av Wald. von Sydow och Sten Björkman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska gods och gårdar 1940 Sverige, Uddevalla 607 sidor.