Svenska gods och gårdar D. 36, Ångermanland utom socknarna Bjurholm och Nordmaling

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska gods och gårdar 1941 Sverige, Uddevalla 1259 sidor.