Svenska gods och gårdar D. 37, Västmanlands län : Åkerbo, Skinnskattebergs, Gamla Norbergs, Vangsbro, Snevringe, Tuhundra, Norrbo, Siende, Yttertjurbo, Övertjurbo, Simtuna, Torstuna och Våla härader

Författare
(Under redaktion av Wald. von Sydow och Sten Björkman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska gods och gårdar 1940 Sverige, Uddevalla 1232 sidor. ill.