Svenska gods och gårdar D. 4, 1, Skåne, Sydvästra delen

Författare
(Under redaktion av Carl-Eric Ohlén)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska gods och gårdar 1936 Sverige, Uddevalla 725 sidor. : ill.