Svenska gods och gårdar D. 40, Jämtland

Författare
(Under redaktion av Wald. von Sydow, Sten Björkman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska gods och gårdar 1939 Sverige, Uddevalla 1319 sidor. ill.