Svenska gods och gårdar D. 41, Bohuslän

Författare
(Under redaktion av Wald. von Sydow 0ch Sten Björkman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska gods och gårdar 1943 Sverige, Uddevalla 1645 sidor. ill.