Svenska gods och gårdar D. 46, Västergötland: Älvsborgs län: södra Sjuhäradsbygden, Kinds och Marks härader

Författare
(Under redaktion av Wald. von Sydow och Sten Björkman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska gods och gårdar 1941 Sverige, Uddevalla 827 sidor. ill.