Svenska gods och gårdar D. 6, 2, Skåne, Mellersta delen

Författare
(Under redaktion av Carl-Eric Ohlén)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska gods och gårdar 1937 Sverige, Uddevalla 741 sidor. : ill.