Svenska gods och gårdar D. 8, 3, Skåne, Östra delen : Albo, Gärds, Ingelstads, Järrestads och Villands härader

Författare
(Under redaktion av Wald. von Sydow, Sten Björkman)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska gods och gårdar 1937 Sverige, Uddevalla 745 sidor. : ill.