Svenska hjärtan och hjältar - roman

Författare
Karl May
(Af Karl May)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungsholms bokförlags-expedition 1905 Sverige, Stockholm 1280 sidor.