Svenska inlandsdyner - översikt och förslag till dynreservat = Ancient inland dunes in Sweden : survey and proposals for dune reserves

Författare
Erik Bergqvist
(Erik Bergqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturgeografiska inst., Univ., Naturvårdsverket 1981 Sverige, Uppsala, Solna 109 sidor. ill., kart