Svenska järnvägsmän i Sovjet

Författare
Oskar Blomqvist
(Oskar Blomquist, Folke Persson m. fl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetarkultur 1947 Sverige, Stockholm 47 sidor. : ill.