Svenska jakten - praktisk hjälpreda för unga jägare

Författare
Gustaf Schröder
(Gustaf Schröder.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Poem, Gustaf Schröder-sällskapet, Grafiska punkten 2009 Sverige, Arvika, Växjö 218 sidor. ill. 22 cm 978-91-978049-2-9
Bonnier 1910 Sverige, Stockholm 220 sidor.
Alb. Bonnier 1891 Sverige, Stockholm 218 sidor.