Svenska journalens julbok 1928

Författare
(Skriven av tjugusju svenska författare)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska journalen 1928 Sverige, Stockholm 254 sidor.