Svenska klubben, konstsamlingen = - Cercle suédois, la collection d'art

Författare
Harald Friberg
(Harald Friberg, Björn Erik Rosin foto: Jan Tham.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska klubben, Ystads centraltr. cop. 2001 Frankrike, Paris, Ystad 150 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 26 cm