Svenska kopparmynt 1624-1643

Författare
Bertel Tingström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska institutionen, Uppsala universitet 1979 Sverige, Uppsala 36 sidor.