Svenska kulturbilder ... Sjätte bandet del XI och XII D. 12

Författare
(Under redaktion av Sigurd Erixon och Sigurd Wallin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skoglund 1932 Sverige, Stockholm S. 186-358