Svenska lekar

Författare
Jeanna Oterdahl
(Text av Jeanna Oterdahl illustr. av H. Borg)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Le Moine & Malmeström 1907 Sverige, Göteborg 10 sidor. : ill.