Svenska målareförbundet - Minnesskrift 1887 2/10 1937 : På uppdrag av förbundets styrelse utarb

Författare
John Johansson
(Utarbetad av John Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1939 Sverige, Stockholm (1),264s.,16 pl.-bl. Ill
Arbetarnes tryckeri 1937 Sverige, Stockholm 264 sidor illustrationer, foton, tabeller 32 cm