Svenska mästare, Fänrik Ståls sägner Julkvällen Kung Fjalar Smärre dikter och prosastycken

Författare
(J. L. Runeberg urval med inledning och förklaringar av Bernhard Risberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saxon & Lindström 1935 Sverige, Stockholm 336 sidor., 5 pl.-bl.