Protektionism eller lojalitet? - Svenska musikerförbundet och utlänningarna åren 1933-1945

Författare
Paul Stempel
(Paul Stempel.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska musikerförbundet 2007 Sverige, Stockholm 157 sidor. ill. 978-91-633-0706-5
Brevskolan 1984 Sverige, Stockholm 35 sidor. 91-574-1111-5, 91-574-1007-0
Sv. musikerförb./Nöjesföretagens personalförb., Tiden, Kristianstads boktr. 1982 Sverige, Stockholm, Kristianstad 322 sidor. ill., musiknoter, tab. 25 cm
LO, Brevskolan 1982 Sverige, Stockholm 60 sidor. : ill. 91-574-0697-9, 91-574-0489-5
LO, ABF, Brevskolan, Tiba tryck 1982 Sverige, Stockholm, Stockholm 16 sidor.
LO, ABF, Brevskolan, Tiba tryck 1981 Sverige, Stockholm, Stockholm 13 sidor.
LO, ABF, Brevskolan 1980 Sverige, Stockholm 16 sidor. 91-574-0385-6, 91-574-0315-5
1948 Sverige, Västerås
Förbundet 1932 Sverige, Stockholm 130 sidor.
Förbundet 1926 Sverige, Stockholm 187 sidor.