Svenska musikerförbundets minnesskrift, 1908-1918

Författare
Axel Tauson
(Utg. af Svenska musikerförbundets styrelse.)
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bröderna Sandberg 1917 Sverige, Stockholm 80 sidor. ill.