Svenska noveller

Författare
(En antologi sammanställd av Vivi Edström och Per Arne Henricson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prisma, Seelig, Gummesson 1970 Sverige, Stockholm, Solna, Falköping 400 sidor.