Svenska radiopjäser 1968

Författare
(Med inledning av Carl-Olof Lång)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges radio 1968 Sverige, Stockholm 185 sidor.