Svenska riksdagen - dess sammansättning och verksamhet : afhandling i statsrätt

Författare
Herman Ludvig Rydin
(Af H. L. Rydin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1873-1879 Sverige, Stockholm 3 vol. i 2