Svenska sagor saml. av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius och George Stephens

Författare
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius
(Red. av Jöran Sahlgren illustr. av Einar Norelius)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1943-45 Sverige, Stockholm ill.