Svenska skatteavtal 28, Ungern

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allmänna förl., Norstedt 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 35 sidor.
Allmänna förl., Norstedt 1976 Sverige, Stockholm, Stockholm 24 sidor.