Svenska tävlingsbilder

Författare
Peter Haventon
(Text och bildurval av Peter Haventon)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Winberg 1984 Sverige, Hudiksvall 128 sidor. : ill. 970445-7-1 (Invalid)