Svenskarna i Amerika - populär historisk skildring i ord och bild av svenskarnas liv i Förenta staterna och Canada. Under red. av Karl Hildebrand, Axel Fredenholm och medverkan av ett stort antal av Svensk-Amerikas och Sveriges förnämsta personligheter

Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1924-1926 Sverige, Stockholm 368, 362 sidor.
Historiska förl. 1924-1925 Sverige, Stockholm 2 vol. 28 cm