Svenskböckerna, Litteraturorientering : för gymnasieskolans treåriga linjer : om skönlitteraturens villkor, genrer och uttrycksmedel - en introduktion till litteraturläsning och litteraturanalys

Författare
(Inga Söderblom, Sven-Gustaf Edqvist och Bengt Brodow.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Biblioteksförl., Norden 1977 Sverige, Stockholm, Malmö 80 sidor. ill.