Svenskböckerna, Resa utan pass : en litteraturantologi om främmande kulturer : sammanställning och kommentarer

Författare
(Inga Söderblom ..)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Biblioteksförl., Norden 1979 Sverige, Stockholm, Malmö 137 sidor. ill.